Borgå stad informerar 10.11.2020: Staden undersöker byggnaders energiförbrukning i projektet Canemure


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille