Borgå stad informerar 18.11.2020: Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille