28.5.

Avgiftsfri sommarlunch för skolelever och barnfamiljer i Gammelbacka och Vårberga

Lue koko juttu .P

26.5.

Skolskjutsarna hösten 2020

De flesta skolskjutsberättigade eleverna anlitar kollektivtrafikens bussar på sina skolresor och får Matkahuoltos resekort för skolelever. En del elever har också rätt till skolskjuts som ordnas med beställningstrafik. I första hand gäller det då tilläggsskjuts som kompletterar kollektivtrafiken. För hela skolvägen beviljas skolskjuts med beställningstrafik på basis av sakkunnigutlåtande. Principerna för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildnings finns på adressen borga.fi/skolskjutsar

Lue koko juttu .

15.5.

Distansundervisningen har till största delen lyckats bra

Lue koko juttu .P

Sommarläger och utfärder för skolelever – det mobila ungdomsarbetets bil startar

Lue koko juttu .P

22.4.

Borgå stad informerar 22.4.2020 

Skolorna i Borgå har gemensamma riktlinjer för vårens undervisning, stöd och bedömning

Lue koko juttu .P

17.4.

Borgå stad informerar 17.4.2020

Borgå tar hand om barnfamiljerna på många sätt under coronaepidemin

Lue koko juttu .P

15.4.

Med kvalitetsrekommendationer för distansundervisningen säkerställs en enhetlig kvalitetsnivå 

Utbildningssektionerna behandlade vid sina möten den 7 april kvalitetsrekommendationer för distansundervisningen i Borgå stad. Kvalitetsrekommendationerna säkerställer att skolornas distansundervisning håller en jämn kvalitet och förenhetligar skolornas arbetssätt.

Lue koko juttu .P

6.4.

Skolskjutsansökningar för hösten 2020

Lue koko juttu .

Skolskjutsansökningar för hösten 2020

Lue koko juttu .

20.3.

Ungdomsarbetet fortsätter i Borgå trots undantagstillståndet

Borgå stads ungdomstjänster och Navigatorn som ger rådgivning och handledning till unga har jour på webben då ungdomslokalerna och verksamhetsställena är stängda. Ungdomsarbetarna kan kontaktas dagligen och ger hjälp och stöd till unga via ungdomsarbete på webben, på olika sociala medier och via digitala spel från nästa vecka. Unga kan med låg tröskel vara i kontakt med ungdomsarbetarna som erbjuder stöd och hjälp till de unga i olika situationer i vardagen.

Lue koko juttu .P

16.3.

Porvoon kaupunki tiedottaa 16.3.2020 / Kaikki koulut siirtyvät etäopetukseen

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

15.3.

Tietoa iltapäiväkerhotoiminnan keskeytymiseen liittyen 15.3.2020

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

Porvoon kaupunki tiedottaa 15.3.2020

Porvoon lukiot siirtyvät etäopiskeluun, myös yläkoululaisten suositellaan jäävän etäopetuksen Linnankosken lukio ja Borgå Gymnasium siirtyvät etäopetukseen maanantaista 16. maaliskuuta alkaen toistaiseksi. Myös yläkoululaisten suositellaan jäävän etäopetukseen maanantaista alkaen. Alakoulujen toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

9.1.

Ilmoittautuminen kouluun ja koulun vaihto lukuvuoden aikana

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

25.11.2019

Creating a Wilma account with a key code (guardians)

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

Wilman käyttäjätunnuksen luonti avainkoodilla (kun sinulla on entuudestaan Wilma-tunnus)

Lue koko juttu L.W (Ylläpidon tiedote)

Wilman käyttäjätunnuksen luominen avainkoodilla (kun sinulla ei ole entuudestaan Wilma-tunnusta)

Lue koko juttu L.W (Ylläpidon tiedote)

9.9.2019

Wilman pikaohje huoltajille

Lue koko juttu (Ylläpidon tiedote)

Vanhat tiedotteet

Kaikki löytyneet tiedotteet näkyvät jo tiedotelistassa.