Borgå stad informerar 22.4.2020 

Skolorna i Borgå har gemensamma riktlinjer för vårens undervisning, stöd och bedömning


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille