Skolskjutsarna hösten 2020

De flesta skolskjutsberättigade eleverna anlitar kollektivtrafikens bussar på sina skolresor och får Matkahuoltos resekort för skolelever. En del elever har också rätt till skolskjuts som ordnas med beställningstrafik. I första hand gäller det då tilläggsskjuts som kompletterar kollektivtrafiken. För hela skolvägen beviljas skolskjuts med beställningstrafik på basis av sakkunnigutlåtande.

Principerna för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildnings finns på adressen borga.fi/skolskjutsar


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille