Borgå stad informerar 22.1.2021: Coronarestriktioner preciserades för skolor


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille