Skolelever coronatestas framöver också vid lindriga symptom

I Borgå dirigeras barn som fyllt 7 år från måndagen den 5 oktober genast till coronatest också vid lindriga förkylnings- eller magsymptom. För barn i åldern 0–6 år gäller fortfarande den tidigare anvisningen där man vid väldigt lindriga symptom inte automatiskt behöver ta coronatest. 

När vårdnadshavaren märker att barnet har infektionssymptom, får barnet inte gå till skolan eller småbarnspedagogiken. Barnet ska föras till test, om vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården bedömer att barnet har symptom som motsvarar coronavirusinfektionen. Symptom på coronavirus  

Tid till coronatest fås i första hand från hälsovårdscentralens rådgivningstelefon. Köläget är för tillfället lugnt, man får tid till test snabbt och också testresultaten kommer snabbt. Om det blir rusning så kan också skolhälsovårdarna ge remiss och tid till coronatest till den egna skolans elever. Via den elektroniska tidsbeställningen kan man boka tid endast till sig själv. 

Skolan eller småbarnspedagogiken har inte rätt att kräva ett intyg på negativt testresultat.

Barn i skolåldern och ungdomar (7 år och uppåt) 

Direktiv för symptomfria familjemedlemmar, om familjens barn tagit test eller är på väg på test 

Karantän och isolering 

Mera information