Borgå kartlägger invånarnas åsikter om förhållandena i cykeltrafiken!

Stadsborna får nu besvara frågan om var de största bristerna och problemen finns när det gäller cykelvägar. Genom enkäten vill staden samla stadsbornas synpunkter om cykelnätets nuläge i Borgå. Resultaten utnyttjas i programmet som inleddes för att främja cykeltrafiken.

Enkäten är kort och det tar bara några minuter att besvara den. Du kan svara på den med datorn eller med de mobila apparaterna. Kom ihåg att enkäten fungerar bäst med uppdaterade webbläsare. Enkäten är öppen till 31.8.2020.

https://app.maptionnaire.com/fi/8938/

Mellan de som svarat lottas ut 10 stycken presentkort till en cykelbutik för ett värde på 20€.