Avgiftsfri sommarlunch för skolelever och barnfamiljer i Gammelbacka och Vårberga


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille