Borgå stad informerar: Krishjälp finns att få också under veckoslutet


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille