Veckoinfo 26.8.2020

ALLA: 

Om en elev uppvisar virussymptom, tas kontakt med vårdnadshavaren och eleven avhämtas från skolan. Det är många frånvarande pga. olika sjukdomssymptom just nu och det är förstås svårt att avgöra vad som är vad – men det som vi måste se till är att alla här hålls friska och skydda dem i huset - håll därav låg tröskel till att sjukanmäla ditt barn 

Några viktiga riktlinjer och ofta ställda frågor: 

ÅK 7: 

ÅK 8: 

ÅK 9: