Veckoinfo 23.9.2020

ALLA: 

Skolans vänelever kommer att synas som insamlare på stan och finns också i matsalen under matrasterna så ta gärna med en slant!  

Så här hjälper de insamlade medlen 

1,00 €: andningsskydd för frivilliga i Finland 

1,20 €: tvål till en som lever i ett flyktingläger 

3,80 €: mat till en familj för tre dagar 

15 €: fruktträd för självförsörjande näringstillgång 

50 €: utbildning i mentalt stöd för en frivillig i Finland 

160 €: kläder till en som förlorat sitt hem i en eldsvåda i Finland 

Varje skola som deltar i Hungerdagsinsamlingen är med i en tävling där priset är en resa till startpunkten för Röda Korsets biståndsmaterial, logistikcentralen i Tammerfors. I resan ingår introduktion i praktisk katastrofhjälp, biståndsmaterial och fältsjukhus, bussresa för cirka 40 personer samt lunch. 

Tyskland: Introduktion. Klimatförändringen och klimatnödläget i Europa. Urban förorening 

Polen: Luftföroreningar och vattenrening i våra regioner 

Spanien: Klimatnödläge i Medelhavsregionens industriella områden 

Finland: Våra hav och vattendrag.