Veckoinfo 11.11.2020

ALLA: 

Oliver Hammarström åk 8  

Otto Flykt åk 8  

Christina Söderström åk 9 

Röstningen går till på följande sätt: 

Alla klasser går och röstar till biblioteket under lektion 1 och lektion 2. Läraren följer sin klass och håller ordningen i biblioteket under röstningsförfarandet. Elevkårens styrelse håller i trådarna för röstningen. Vi har försökt ordna röstningen så att alla klasser kan gå och rösta som helklass, detta underlättar för valfunktionärerna. Gå in genom dörren vid korridoren och ut genom dörren vid lärarrummet. Röstningen sker enligt schemat nedan: 

Klockan:           8.20 7B (Lauri) 

8.30 7D (Sara) 

8.40 7F (Robert) 

8.50 8B (Katarina) 

9.00 8C (Pisa) 

9.10 8D (Christa) 

9.20 8E (Magnus) 

9.50 9F (Sanne) och 8F (Tanja och Christa) Obs! Dubbla elevgrupper 

10.00 9D (Sam) Flyttat till kl. 11.00 Sam går med klassen till bibban i början av rasten 

10.10 9C (Niklas) 

10.20 7C (Hanna och Christel) 

10.30 7E (Dani) 

10.40 8A (Magnus) 

10.50 7A (Terése) 

11.20 9E (Asi) 

11.30 9B (Terése) 

11.40 9A (Henna)  

11.50 9G (Daniel) 

Alla elever i Lypa är röstberättigade. Om någon har förhandsröstat 9.11 i ungdomslokalerna kan man inte rösta igen. Vi har en lista på dem som har förhandsröstat.