Porvoon kaupunki tiedottaa 10.11.2020: Kaupunki tutkii rakennusten energiankulututusta Canemure-hankkeessa

Porvoon kaupunki ottaa yhteistyössä Porvoon Energian kanssa käyttöön lämmönohjauspalvelun noin 15 rakennuksessa. Kyseessä on tutkimushanke, joka kuuluu Suomen ympäristökeskuksen monivuotiseen Canemure-hankkeeseen, joka kehittää ratkaisuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Talven aikana lämmönohjauspalvelu otetaan käyttöön 10 koulussa, neljässä päiväkodissa sekä pääkirjastossa ja keskuspaloasemalla.

– Lämmönohjauspalvelu ohjaa rakennusten lämmitystä reaaliaikaisesti, pitää sisäolosuhteet tasaisina ja käyttää energiaa tarkemmin hyödyksi. Ohjaus perustuu sääennusteisiin, auringon säteilyennusteisiin, rakennuksen sisäolosuhteisiin sekä oppivaan tekoälyyn rakennuksen ja käyttäjien termodynamiikasta, projektipäällikkö Matti Lehtovaara Porvoon kaupungilta kertoo.

– Tavoitteena on pitää rakennuksen sisäolosuhteet tasaisina, säästää energiankulutuksessa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, Lehtovaara jatkaa.

Lämmönohjauspalvelun laitteisto sisältää muun muassa lämpötilaa, kosteutta ja CO2-pitoisuutta mittaavia langattomia antureita sekä etäohjattavan lämmönsäätimen ja tarvittavan anturoinnin rakennuksen tekniseen tilaan.

– Palvelusta on jo hyviä kokemuksia, sillä Porvoon Energia on pilotoinut palvelua jo noin 50 taloyhtiössä tänä vuonna ja järjestelmä on käytössä jo useissa tuhansissa kiinteistöissä muualla Suomessa. Tässä hankkeessa pääsemme laajasti tutkimaan vaikutuksia myös julkisissa rakennuksissa, ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen Porvoon Energialta kertoo.

–  Palvelu on yhdessä asiakkaidensa kanssa toteutettava joustava, tekoälyn ohjaama energiajärjestelmä. Tasaisempi, hyvin ennustettava lämpökuorma pienentää myös voimaloiden huipputehon tarvetta ja vähentää päästöjä, Rouhiainen jatkaa.

Porvoo osallistuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaan Canemure-hankkeeseen 2019-23, jonka tavoitteita ovat muun muassa energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Hanke toteuttaa Porvoon kaupunkistrategiaa ja tavoitetta olla hiilineutraali kunta vuonna 2030.

Lämmönohjauspalvelun tuloksia seurataan koko tutkimushankkeen ajan ja myös sen jälkeen. Palvelun tuottaa Leanheat Oy ja asennus ei vaikuta koulutyöhön tai muuhun toimintaan rakennuksissa.

Canemure: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure

Tutkimuskohteet

Päiväkodit:

Haikobrinkens daghem
Hornhattulan päiväkoti
Mäntykummun päiväkoti
Puistopäiväkoti

Koulut:

Albert Edelfeltin koulu
Borgå Gymnasium
Eklöfska skolan
Huhtisen koulu
Kvarnbackens skola
Linnankosken lukio
Lyceiparkens skola
Peipon koulu
Pääskytien koulu
Strömborgska skolan

Muut:

Keskuspaloasema
Pääkirjasto