Sannäs skola

Latest announcements

Handlingsanvisning om barn (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion 16.09.2020

Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i lågstadiet och småbarnspedagogiken. Elever i högstadiet och äldre än det följer de allmänna direktiven enligt vilka man genast tar coronatest om man får förkylningssymptom eller magbesvär.

Read the whole announcement

Staden bjuder på fröjdefull och mångsidig höstlovsverksamhet för skolelever och familjer 08.09.2020

Borgå stads kultur- och fritidstjänster ordnar varierande verksamhet för skolelever och familjer under höstlovet den 14–18 oktober. Programmet ordnas med beaktande av säkerheten. I praktiken betyder detta bl.a. effektiverad städning för att upprätthålla god hygien. I några fall är antalet deltagare begränsat för att säkerhetsavstånden kan hållas. Staden följer coronaläget och programmet ändras vid behov.

Read the whole announcement

Borgå kartlägger invånarnas åsikter om förhållandena i cykeltrafiken! 17.08.2020

Read the whole announcement

Trygghet under skolvägen inom skjutstrafiken 11.08.2020

Read the whole announcement

Skolorna börjar på onsdag – staden satsar på stöd för inlärning och välbefinnande 07.08.2020

Read the whole announcement

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.32.5 © 2000-2020 Visma