Borgå stad informerar 10.11.2020: Staden undersöker byggnaders energiförbrukning i projektet Canemure

Borgå stad tar i samarbete med Borgå Energi i bruk en värmestyrningstjänst i cirka 15 byggnader. Det är fråga om ett forskningsprojekt som är en del av Finlands miljöcentrals mångåriga projekt Caemure som utvecklar lösningar för ett klimatneutralt samhälle.

Under vintern tas värmestyrningstjänsten i bruk i 10 skolor, fyra daghem samt på huvudbiblioteket och räddningsstationen.

– Värmestyrningstjänsten styr uppvärmningen i byggnaderna i realtid, håller förhållandena inomhus stadiga och utnyttjar energin noggrannare. Styrningen baserar sig på väderprognoser, solstrålningsprognoser, byggnadens inomhusförhållanden samt artificiell intelligens som lär sig om byggnadens och användarnas termodynamik, berättar projektchef Matti Lehtovaara hos Borgå stad.

– Målet är att hålla byggnadens inomhusförhållanden stadiga, spara i energiförbrukningen och minska utsläpp av växthusgaser, fortsätter Lehtovaara.

Anordningarna i värmestyrningssystemet innehåller trådlösa detektorer som bl.a. mäter temperatur, fukt och CO2-halt samt en fjärrstyrbar värmereglerare och behövliga sensorer i byggnadens tekniska utrymme.

– Det finns redan goda erfarenheter av tjänsten eftersom Borgå Energi har provat tjänsten redan i cirka 50 bostadsbolag i år och systemet används redan i tusentals fastigheter annanstans i Finland. I detta projekt kan vi i en bred utsträckning studera effekter också i offentliga byggnader, berättar miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen hos Borgå Energi.

– Tjänsten är ett flexibelt energisystem som skapas tillsammans med kunderna och styrs av artificiell intelligens. En jämnare värmebelastning som kan förutses väl minskar också behovet av kraftverkens toppeffekt och ger mindre utsläpp, fortsätter Rouhiainen.

Borgå deltar åren 2019–23 i projektet Canemure som koordineras av Finlands miljöcentral. Projektet strävar bl.a. efter att minska energiförbrukningen och öka bruket av förnybar energi. Projektet genomför Borgå stads strategi och målet att vara en klimatneutral kommun år 2030.

Värmestyrningstjänstens resultat uppföljs under hela forskningsprojektet och även därefter. Tjänsten tillhandahålls av Leanheat Oy och installeringen påverkar inte skolarbetet eller annan verksamhet i byggnaderna.

Canemure: https://www.hiilineutraalisuomi.fi/sv-FI/Canemure

Forskningsobjekten

Daghem:

Haikobrinkens daghem
Hornhattula daghem
Tallberga daghem
Parkdaghemmet

Skolor:

Albert Edelfeltin koulu
Borgå gymnasium
Eklöfska skolan
Huhtisen koulu
Kvarnbackens skola
Linnankosken lukio
Lyceiparkens skola
Peipon koulu
Pääskytien koulu
Strömborgska skolan

Övriga:

Räddningsstationen
Huvudbiblioteket