Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

15.10.

I Borgå har det upptäckts fyra coronavirussmittor, en del av elever och personal i Lyceiparkens skola och Linnankosken lukio försätts i karantän

Läs hela notisen .P

1.10.

Skolelever coronatestas framöver också vid lindriga symptom

Läs hela notisen .P

24.9.

Flerspråkig guide gällande skolmobbning

Läs hela notisen .P

22.9.

Är din vardag trygg i Östra Nyland? Svara på enkäten och påverka saken!

Läs hela notisen .P

16.9.

Handlingsanvisning om barn (0–12 år) insjuknar i luftvägsinfektion

Detta uppdaterade direktiv berör barn (0–12 år) i lågstadiet och småbarnspedagogiken. Elever i högstadiet och äldre än det följer de allmänna direktiven enligt vilka man genast tar coronatest om man får förkylningssymptom eller magbesvär.

Läs hela notisen .P

8.9.

Staden bjuder på fröjdefull och mångsidig höstlovsverksamhet för skolelever och familjer

Borgå stads kultur- och fritidstjänster ordnar varierande verksamhet för skolelever och familjer under höstlovet den 14–18 oktober. Programmet ordnas med beaktande av säkerheten. I praktiken betyder detta bl.a. effektiverad städning för att upprätthålla god hygien. I några fall är antalet deltagare begränsat för att säkerhetsavstånden kan hållas. Staden följer coronaläget och programmet ändras vid behov.

Läs hela notisen .P

17.8.

Borgå kartlägger invånarnas åsikter om förhållandena i cykeltrafiken!

Läs hela notisen .P

7.8.

Skolorna börjar på onsdag – staden satsar på stöd för inlärning och välbefinnande

Läs hela notisen .P

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.