Ansökan om skolskjuts och plats till eftermiddagsverksamheten

Ansökningstiden är 7.1 - 17.2.2019
Detta gäller också elever som inleder årskurs sju och är berättigade till skolskjuts.


Julkisesti, opettajille ja huoltajille

Viimeaikaiset tiedotteet

Muita tiedotteita ei löytynyt.