Ansökan om skolskjuts och plats till eftermiddagsverksamheten

Ansökningstiden är 4.1 - 31.1.2021
Detta gäller också elever som inleder årskurs sju och är berättigade till skolskjuts.


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille