Ansökan om skolskjuts och plats till eftermiddagsverksamheten

Ansökningstiden är 6.1 - 18.2.2018
Detta gäller också elever som inleder årskurs sju och är berättigade till skolskjuts.


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille

Viimeaikaiset tiedotteet

Muita tiedotteita ei löytynyt.